جدول آزمون های OET سال 2016 در شهرهای استانبول و دبی به شرح زیر می باشد.