جدول امتحانات

جدول آزمون های OET سال 2017

جدول آزمون های OET سال 2017

جدول زمانبندی آزمون های OET سال 2017 در شهرهای دبی و استانبول

ادامه مطلب

جدول آزمون های سال 2016

جدول آزمون های سال 2016

جدول آزمون های OET سال 2016 در شهرهای استانبول و دبی به شرح زیر می باشد. 

ادامه مطلب

جدول آزمون های OET سال 2015

جدول آزمون های OET سال 2015

جدول آزمون های OET سال 2015 به شرح ذیل می باشد

ادامه مطلب

جدول آزمون های 1393 - 1392

جدول آزمون های 1393 - 1392

جدول آزمونهای OET سال های 2013 و 2014

ادامه مطلب