دوره ها

OET ، آزمون بین المللی گروه پزشکی اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران، داروسازان ، دامپزشکان و دیگر رشته های علوم پزشکی جهت مهاجرت به استرالیا می باشد. این آزمون، همچون آزمون بین المللی IELTS از چهاربخش مهارت شنیداری (Listening) ، خواندن ( (Reading، نوشتن ((Writing و گفتاری (Speaking) تشکیل شده با این تفاوت که هر چهار بخش مختص گروه پزشکی است . 

در بخش شنیداری ، داوطلبان می بایست به گفتگوی بین یک پزشک یا دندانپزشک و یا پرستار با یک بیمار گوش داده و به سوالات مربوط پاسخ دهند. در بخش دوم نیز داوطلبان می بایست به متنی درباره یک بیماری و یا موضوعی مرتبط با مسایل پزشکی استرالیا گوش داده و به سوالات مربوط پاسخ دهند.تفاوت عمده این آزمون با دیگر آزمونها در اینست که متون شنیداری صرفاً با لهجه استرالیایی می باشد.

بخش خواندن ، از دو قسمت تشكيل شده است . در قسمت اول ، داوطلبان مي بايست دو متن پزشكي را مطالعه كرده و به سوالات چهارگزينه اي مرتبط پاسخ دهند. قسمت دوم كه برگرفته از بخش خواندن آزمون IELTS بوده و اخيراً به آزمون OET اضافه شده ، داوطلبان مي بايست در مدت بسيار كوتاه 15 دقيقه ، 25جاي خالي خلاصه اي از متن را پر كنند. 

در بخش نوشتار( كه بر خلاف دو بخش اول كه براي تمام داوطبين يكسان مي باشد، مربوط به رشته تحصيلي داوطلب مي باشد )، از داوطلبان خواسته مي شود در مدت حدود 45 دقيقه و با توجه به سابقه مندرج در پرونده ، بيماري را به يك متخصص رجوع دهند كه طول بدنه اين نامه مي بايست حدود 180 الي 200 كلمه باشد .

در آخرين بخش كه بخش گفتاري مي باشد ، داوطلبان بر حسب رشته تحصيلي مي بايست دو نقش را ايفا نمايند. به اين معنا كه دو سناريو در قالب دو كارت به آنها داده شده و حدود يك دقيقه فرصت آماده سازي دارند و مصاحبه گر در نقش بيمار ظاهر مي گردد .در اين بين ، مصاحبه گر بر حسب نوع كارت ، نقش بيمار عادي ، بيمار مضطرب ، عصباني و غيره را بر عهده دارد كه داوطلبان مي بايست در كمال خونسردي ، با بيمار تعامل داشته باشند . لازم به ذكر است اين بخش صرفاً آزمون زبان است و به هيچ وجه دانش پزشكي افراد مورد نظر نيست . نوار اين مصاحبه ضبط شده و به همراه ديگر بخشها براي تصحيح و اعلام نتيجه به استراليا فرستاده خواهد شد. 

OET Course

زمانبندی کلاس های OET

Duration / مدت

Days  / روز هفته

Number of Sessions

تعداد جلسات

LEVEL    سطح

1 Month - یکماهه

3 روز زوج یا فرد – 2 جلسه پشت سر هم

3 days a week (Even/Odd) -2 sessions back to back

24 Sessions

1

1 Month - یکماهه

3 روز زوج یا فرد – 2 جلسه پشت سر هم

3 days a week (Even/Odd) -2 sessions back to back

24 Sessions

2

1 Month - یکماهه

3 روز زوج یا فرد – 2 جلسه پشت سر هم

3 days a week (Even/Odd) -2 sessions back to back

24 Sessions

3

1 Month - یکماهه

3 روز زوج یا فرد – 2 جلسه پشت سر هم

3 days a week (Even/Odd) -2 sessions back to back

24 Sessions

4

1 Month - یکماهه

3 روز زوج یا فرد – 2 جلسه پشت سر هم

3 days a week (Even/Odd) -2 sessions back to back

24 Sessions

5

5 Month – پنج ماه

 

120 sessions