به اطلاع می رساند شرکت مهتاب کیش از تاریخ 24 شهریور ماه 1397 لغایت 31 شهریورماه 1397 بعلت بازنگری فرآیندهای ارزیابی ، تعطیل می باشد.