به اطلاع داوطلبان می رساند ثبت نام آزمون OET Feb 2018 مورخ 22 بهمن ماه 1396 آغاز شده است. این آزمون در شهرهای دبی و استانبول برگزار خواهد شد و داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند برای طی مراحل ثبت نام خود با شرکت مهتاب کیش تماس حاصل نمایند.