به اطلاع داوطلبین و مراجعین محترم می رساند به علت جابجایی و انتقال خطوط تلفن پاسخگویی به تماس ها تا روز دوشنبه 22 آبان ماه دارای اختلال بوده و بعضا امکان پاسخ نمی باشد. بدیهیست پس از رفع مشکل و انتقال کامل خطوط این امکان میسر خواهد بود.

همچنین شماره های تماس جدید علاوه بر شماره های قبلی و همیشگی مهتاب کیش به شرح زیر می باشد: 

88538896 - 88521729 - 88521787 - 88521452