بدینوسیله به اطلاع می رساند بعلت مشکل فنی از سوی مخابرات منطقه متأسفانه شماره تلفن 88709366 مربوط به شرکت مهتاب کیش تا اطلاع ثانوی قطع می باشد. لذا مراجعین می توانند جهت برقراری تماس با شرکت مهتاب کیش با دو شماره تلفن دیگر مهتاب کیش به شرح ذیل تماس حاصل نمایند. 

88709367

88709368

بدیهیست به محض رفع مشکل از سوی مخابرات برقراری تماس با شماره مذکور مجددا امکان پذیر خواهد بود. 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop