آرشیو اخبار

ثبت نام آزمون OET فروردین ماه 1396

به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون OET مورخ 19 فروردین ماه 1396 (April 2017) آغاز شده است. این آزمون در شهرهای دبی و استانبول برگزار خواهد شد. داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند جهت طی مراحل ثبت نام با شرکت مهتاب کیش تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون OET اسفندماه 1395

به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون OET مورخ 21 اسفند ماه 1395 (March 2017) آغاز شده است. این آزمون در شهرهای دبی و استانبول برگزار می گردد و داوطلبان می تواند جهت طی مراحل ثبت نام خود با شماره تلفن های شرکت مهتاب کیش تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون OET دیماه 1395

به اطلاع داوطلبان می رساند ثبت نام آزمون OET مورخ 25 دیماه 1395 (Jan 2017) آغاز شده است. این آزمون در شهرهای دبی و استانبول برگزار می گردد. داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند جهت طی مراحل ثبت نام خود با دفتر مهتاب کیش تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام آزمون OET آذر ماه 1395

به اطلاع داوطلبان می رساند ثبت نام آزمون OET مورخ یکشنبه 14 آذر ماه 1395 (Dec 2016) آغاز شده است. این آزمون در شهرهای استانبول و دبی برگزار خواهد شد. داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند جهت طی مراحل ثبت نام خود با دفتر مهتاب کیش تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون OET آبان ماه 1395

به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون OET مورخ 22 آبان ماه 1395 (Nov 2016) آغاز شده است. داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند جهت طی مراحل ثبت نام خود با مؤسسه مهتاب کیش تماس حاصل نمایند. 

لازم به ذکر است این آزمون در شهرهای استانبول و دبی نیز برگزار می گردد.

ادامه مطلب