آرشیو اخبار

لغو تهران از محل برگزاری امتحان OET تیر ماه

ه اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون OET می رساند طبق اعلام مرکز OET استرالیا، علی رغم ثبت نام عده کثیری از داوطلبان در آزمون تیر ماه 1393 این آزمون در تهران برگزار نخواهد شد. لذا داوطلبان ثبت نام شده در این آزمون می توانند محل برگزاری آزمون خود را از دیگر مراکز انتخاب کنند و یا امتحان خود را کنسل و وجه آ…

ادامه مطلب